Nice menu Castella

Organización

Organizadores
         

Con la participación de : 

 

Comité de honor

· SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias

· Excma. Beatriz Corredor, ministra de Vivienda

· Muy Hble. Sr. José Montilla, presidente de la Generalitat de Catalunya

· Excmo. Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

· Excmo. Sr. Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona

· Dña. Irina Bokova, directora general de la UNESCO
 

 

 
 

Comité estratégico

 
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

 
Confederació Nacional de la construcció

 
Cambra oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya
 
Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona
 
Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària
 
Col·legi d'Administradors de Finques
 
Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya
 
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
 
Associació de promotors de Barcelona
 
Enginyers Industrials de Catalunya

 

 

Soporte institucional
 
 
                                                                                                       

                                                                                      

 

Colaboradores
         
       
   
     

           
     
 
       

 

Medios colaboradores: