Bloque-Menu Principal

Organització

Organitzadors


 

Amb la participació de :

         

Comitè d'honor

 
· SS.AA.RR. els prínceps d'Astúries

· Excma. Beatriz Corredor, ministra d’Habitatge

· Molt Hble. Sr. José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya

· Excm. Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

· Excm. Sr. Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona

· Sra. Irina Bokova, directora general de la UNESCO

 

 
 

Comitè estratègic

 
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya


Confederació Nacional de la construcció

 
Cambra oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya
 
Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona
 
Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària
 
Col·legi d'Administradors de Finques
 
Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya
 
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
 
Associació de promotors de Barcelona
 
Enginyers Industrials de Catalunya

 

 

Suport institucional

 

 
                                                                                                     

                                                                                      

 

Col·laboradors
         
       
   
     

         
     
  
       

 

Mitjans col·laboradors: