Bloque-Menu Principal

Objectius

 

El Congrés “Rehabilitació i Sostenibilitat. El Futur és possible” vol inserir-se en el debat de futur des de l’òptica del sector de la construcció. Un sector que s’ha de preparar per a un nou model més sòlid, més coherent i més estructurat; en definitiva, més proper al dels països desenvolupats, en els que la Rehabilitació i la Sostenibilitat en són pilars fonamentals i irrenunciables.
Contribuir a canviar la dinàmica irreflexiva de les darreres dècades en el sector de la construcció és l’objectiu fonamental. Un canvi que nomes és possible, seguint el model europeu, amb la promoció i consolidació de la rehabilitació i la sostenibilitat com pertoca a una societat avançada, evolucionada i moderna. Identificar els itineraris i les eines més adients per assolir aquesta fita és l’objectiu operatiu del Congrés, reivindicant un nou i decisiu posicionament de la rehabilitació en la política d’habitatge, al servei de les necessitats actuals de la societat.
Es tracta de definir el model i de crear el marc adient per sortir enfortits de la crisi actual i anar amb pas ferm vers una nova estructura del sector amb mesures de

caire polític i tècnic, recolzades en dos pilars fonamentals i indissociables: rehabilitació i sostenibilitat. Tant sols amb una activitat de rehabilitació sostenible forta podrem incidir realment en la millora de la qualitat de vida de la població, en la cohesió social, en la preservació dels valors culturals, en el reforçament social i econòmic i en els compromisos relacionats amb el canvi climàtic i la qualitat ambiental. Promotors públics i privats han d’apostar per aquest repte de futur, dins d’un marc d’acció clar i transparent.