Bloque-Menu Principal

Panells monogràfics

De forma complementària als blocs temàtics i per poder aprofundir en alguns aspectes específics de la rehabilitació sostenible, s’han creat els panells monogràfics com plataformes de presentació i debat de temes importants i d’actualitat, organitzades por les entitats col•laboradores del Congrés.

Les persones inscrites al Congrés tenen accés lliure a tots els panells monogràfics. Per a les persones no inscrites al Congrés existeix la possibilitat d’inscripció a un o més panells monogràfics. 50 € cada un.

4 D'OCTUBRE
PANELLS ORGANITZA  
La gestió, peça clau de la rehabilitació  Diputació de Barcelona

[Programa][Presentació][Ponència]

La formació universitària en rehabilitació sostenible Universidad Europea de Madrid (UEM) [Programa][Presentació]
Responsabilitat i desafiaments dels governs locals en la sostenibilitat de la planificació urbana: L'experiència Mediterrània

Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-HABITAT) [Programa][Presentació]
Responsabilitat i desafiaments dels governs locals en la sostenibilitat de la planificació urbana: L'experiència Iberoamericana
Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-HABITAT) [Programa][Presentació]
Bioconstrucció i rehabilitació. Paràmetres de diagnosi Fundació ITL [Programa][Presentació]
Barcelona i el compromís de la rehabilitació Ajuntament de Barcelona [Programa][Presentació]
El CTE i la rehabilitació. Una aproximació tipològica

ITEC [Programa][Presentació]

 

 

5 D'OCTUBRE
PANELLS ORGANITZA  
Eines d’avaluació mediambiental d’edificis existents Green Building Council España (GBC España) [Programa][Presentación]
Les ITE com a eina per conèixer el parc edificat
 
Consejo General de la Arquitectura Técnica [Programa][Presentació]
L’especialització dels treballadors en rehabilitació Institut Gaudí de la Construcció

[Programa][Presentació][Ponència]

Criteris d’avaluació de la seguretat estructural en edificació existent Associació de Consultors d’Estructures (ACE)

[Programa][Presentació][Ponència]

Rehabilitació acústica dels edificis AECOR [Programa][Presentació]
El procés del disseny basat en prestacions en PCI APICI [Programa][Presentació]
Habitabilitat i estalvi d’energia
Instituto Eduardo Torroja [Programa][Presentació]
Fiscalitat i ajudes públiques per a l’estímul de la rehabilitació, renovació i manteniment dels habitatges
Comissió RiME del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques y Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya [Programa][Presentació]
La intervenció pública com a factor dinamitzador de la rehabilitació

PTOP [Programa][Presentació]