Bloque-Menu Principal

Notícies

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      

Les conclusions del Congrés R+S=F es presenten al Ministeri de Foment

 El passat dimarts, 15 de febrer, es van presentar les Conclusions del Congrés R+S=F a Anunciación Romero, Secretària d’Habitatge del Ministeri de Foment. Des del Ministeri va haver una gran receptivitat i sintonia amb les preocupacions i propostes sorgides del Congrés i van comentar com aquest es un tema prioritari pel Govern i molt especialment per al seu President, Rodriguez Zapatero.

Es van comentar alguns aspectes que el Ministeri està desenvolupant, com ara la propera aprovació de la Llei d’Economia Sostenible o l’avantprojecte de Llei de Qualitat i Sostenibilitat del Medi Urbà. Es va acordar organitzar una jornada d’avaluació de l’avanç de les mesures de promoció de la rehabilitació dins el marc de Construmat 2011, que tindrà lloc el proper mes de maig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      

“Rehabilitación energética de edificios: una asignatura pendiente”

WWF, en colaboración con ETRES Consultores, ha elaborado el informe “Potencial de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2 del parque residencial existente en España en 2020”. Su finalidad es analizar el potencial de ahorro de energía y de reducción de emisiones que encierra el sector para cumplir los compromisos europeos de lucha contra el cambio climático.

La organización pide que se establezca para esta fecha un objetivo vinculante a nivel nacional para renovar en profundidad el parque de viviendas existente, dirigido a reducir el consumo de energía final en, al menos, un 30% con respecto a la situación de 2008. Esto significaría renovar entre medio millón y un millón de viviendas al año, lo que equivale al 2 y 4% del parque residencial de 2008. De este modo, se dejarían de emitir, de media, 8,7 millones de toneladas de CO2 al año y se ahorrarían 2.312 millones de euros anuales por el menor consumo de energía y las emisiones evitadas.

Para alcanzar este objetivo, WWF sostiene que se debe priorizar la mejora del aislamiento térmico de los edificios, con criterios mucho más exigentes que los recogidos por la normativa actual. De no hacerlo así, medidas como modernizar las instalaciones de las viviendas o incorporar energías renovables presentan unos efectos muy limitados sobre la mejora integral del sector.

El estudio analiza el parque de viviendas existente, teniendo en cuenta la zona climática en la que se encuentra, su antigüedad y las características energéticas, tales como la envolvente térmica, los sistemas de climatización y de producción de agua caliente sanitaria. WWF valora medidas de ahorro energético que van más allá de la legislación vigente, planteando un escenario viable de ahorros máximos.

Con este informe, la organización quiere demostrar cómo, a través de una política de rehabilitación energética más dinámica y activa, se puede reducir de forma significativa el consumo de energía de la edificación, y al mismo tiempo, contribuir a la creación de empleo (unos 390.000, según datos de CCOO). Asimismo, se logrará transformar el sector hacia edificios de muy bajo consumo energético, al igual que ya están haciendo otros países de nuestro entorno.

WWF defiende que la rehabilitación es la mejor manera de reducir las emisiones del sector residencial. Asimismo subraya que, aislando en profundidad las viviendas, los ciudadanos podrían ahorrar hasta un 85% en sus facturas energéticas.

Por último, la organización insiste en la necesidad de aumentar las ayudas disponibles para abordar los costes de inversión de las obras de rehabilitación y alcanzar los objetivos de renovación del parque existente. También pide que se refuercen los requisitos energéticos de la normativa española sobre edificación, que se incorporen criterios de rehabilitación energética cuando se concedan las licencias municipales de renovación de edificios y que se desarrollen programas de concienciación ciudadana para dar a conocer los beneficios de estas reformas con criterios de eficiencia energética.

Evangelina Nucete, Técnico en eficiencia energética de WWF España, sostiene: “La rehabilitación de edificios es clave para cumplir con los objetivos comunitarios para 2020 del 20% de ahorro energético y del 30% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. Y añade: “El sector de la construcción está listo para afrontar este reto, pero necesita los marcos políticos y normativos adecuados para que se implanten de forma satisfactoria”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Govern retallarà ajudes a la compra d'habitatge per potenciar el lloguer i la rehabilitació
 

Madrid. (EFECOM) .- La ministra de Vivenda, Beatriz Corredor, va anunciar que el seu departament suprimirà "alguns incentius a la construcció i la compra" d'habitatges protegits i prioritzarà les ajudes al lloguer i la rehabilitació d'immobles, per a "reorientar pressupostàriament" el Pla d'Habitatge.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         La Generalitat i el Govern espanyol acorden la rehabilitació de 19 barris de Catalunya

El conseller de Medi Ambient, Baltasar, i la ministra d’Habitatge, Corredor, han signat sis convenis amb els quals l’Estat es compromet a invertir gairebé 21 milions d’euros en el finançament d’obres de rehabilitació de barris.
 
Els acords donen continuïtat als projectes ja iniciats en 16 barris de la província de Barcelona, i inicien la rehabilitació del casc antic de Tortosa i Llagostera, i del barri vigatà del Remei, que es reformarà per tal d’adaptar-se a les noves necessitats socials.


210/07/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Neix la Plataforma Social RHÈ+ per al foment de la rehabilitació

Les administracions i institucions econòmiques, professionals i socials, a més del Ministeri d’habitatge que s’han adherit a la Plataforma RHÈ + són les següents: Ministeris d’Indústria, Turisme i Comerç (IDAE) i de Sanitat i Política Social (CEAPAT), Comunitats i ciutats autònomes, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, les organitzacions sindicals CCOO i UGT, les patronals CEOE i CEPIME, la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), els Col•legis Oficials d'Arquitectes i d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, 

la Confederació Nacional de la Construcció, les Federacions de MCA-UGT i FECOMA-CCOO, la Fundació Laboral de la Construcció, la Confederació Espanyola d'Associacions de Fabricants de Productes de Construcció, CEPC, l'ICO, l'Associació Espanyola de Banca i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi, la Federació d'Associacions de Consumidors i Usuaris, els Col•legis d'Administradors de Finques, els Col•legis dels Agents de la Propietat Immobiliària, el CERMI i el Consell de la Joventut...

La ministra ha explicat que aquest acte simbolitza "l’importància d’enviar a la societat aquest missatge de compromís de tots amb la rehabilitació". "Avui estem tots d’acord que un futur més sostenible està en estreta relació amb un model urbà que prevalgui la regeneració de la ciutat consolidada i la rehabilitació d’habitatges, edificis i barris, amb llars menys contaminants i energèticament més eficients, i, per descomptat, més confortables per als qui els habiten ", ha dit Corredor.

Corredor ha destacat, a més, que el Govern impulsa aquesta nova forma de fer ciutat en línia amb els plantejaments de l’Estratègia Europa 2020 i amb l’Agenda Urbana Europea. Es tracta de fomentar no només la sostenibilitat de l’edificació des del punt de vista energètic, sinó també des del punt de vista econòmic. Així, la ministra ha recordat "l’immens camp d’activitat econòmica i de generació de nous llocs de treball que ofereixen la regeneració urbana i la rehabilitació", perquè, ha assenyalat, "per cada milió d’euros invertits, es generen més de 50 llocs de treball ". Per això, ha dit, "tenim l’obligació d’aprofitar aquest ingent potencial econòmic" en un país on la meitat del parc edificat supera els 30 anys d’antiguitat.

Però Beatriz Corredor ha posat també en valor l’objectiu d’aquesta Plataforma RHÈ+ respecte als ciutadans: "la nostra obligació", ha dit, "és posar-los-ho fàcil". I perquè "sigui una realitat, necessitem posar a disposició dels agents econòmics i socials instruments de gestió àgils i eficaços, perquè facilitin als ciutadans el procés de gestió i tramitació de les obres i l’obtenció de les ajudes públiques".

En aquest sentit, s’ha referit a les oficines de rehabilitació, creades ja en moltes ciutats, finançades amb la col•laboració de totes les administracions i que poden ser complementades des del sector privat. "Aquestes oficines juguen un paper fonamental com a punt de trobada entre els tècnics, les empreses i els ciutadans, facilitant una assistència directa, personal i qualificada", ha afegit.

Corredor ha fet referència als temps de concessió de les llicències per a aquest tipus d’intervencions "que poden i s’han de millorar, així com reforçar les mesures de seguretat i de salut laboral a les obres, així com la seva gestió mediambiental".

I, finalment, ha recordat "l’escrupolosa lleialtat institucional" i la coordinació amb les CCAA i els ajuntaments, que són necessàries per assolir aquests objectius. "El consens és sempre convenient per garantir l’èxit dels projectes que construeixen un país, però, en època de crisi i de dificultats, aquest consens es torna imprescindible", ha assegurat la ministra.


Objecte i compromisos de la Plataforma RHÈ+

L’objecte de la Plataforma és compartir la responsabilitat per facilitar i fomentar les obres de rehabilitació del parc residencial existent, estalviant energia, millorant la seva accessibilitat i potenciant el manteniment, la generació i la formació de l’ocupació en aquesta específica activitat, amb el compromís de tots els sectors i administracions implicats en la rehabilitació, l’accessibilitat i eficiència energètica d’edificis i habitatges ja construïts.

Entre els compromisos recollits en la mateixa destaquen:

 • Abonar les subvencions establertes en els programes de rehabilitació en el termini màxim de dos mesos des de la terminació de les obres.
   
 • La creació de registres voluntaris d’empreses homologades RHÈ+ per a la realització d’obres de rehabilitació.
   
 • Promoure la concessió de les llicències d’obra menor en el termini d’un mes i s’agilitarà la concessió de les llicències mitjançant l’ús de mitjans telemàtics.
   
 • La creació d’un portal web específic que contingui la informació de les ajudes públiques a cada comunitat autònoma, agents, empreses homologades i entitats que es vagin sumant a la Plataforma, els compromisos adquirits, la situació de les oficines Tècniques de Rehabilitació i la informació que els fabricants de materials puguin facilitar per a la realització de les obres i la formació dels agents, tècnics i empreses que col•laboren en els processos de rehabilitació. També, la relació de les entitats financeres adherides i els productes financers que ofereixin.
   
 • Ampliar la formació de treballadors, agents, tècnics i empreses en les noves tecnologies que fan possible la rehabilitació d’edificis i habitatges així com fomentar la qualificació dels desocupats del sector de la construcció.
   
 • Creació d’Oficines Tècniques de Rehabilitació en els Col•legis Oficials d’Arquitectes, d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i en aquelles zones i barris on els Col•legis i els ajuntaments les consideren necessàries per millorar l’estat de les edificacions i la qualitat de vida dels seus habitants.


Font: Ministeri d'Habitatge
07/07/10

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Els ministres de vivenda de la ue acorden impulsar polítiques de rehabilitació

Els ministres dels països membre de la UE, durant la XVIII Reunió Informal de Ministres de Vivenda i Desenvolupament Urbà, van acordar impulsar polítiques de rehabilitació del parc edificat. L’objectiu final és aprofitar el seu gran impacte en creació de feina, en la millora de l’eficiència energètica, en la cohesió social i la millora de qualitat de vida. Els Ministres de Vivenda europeus recullen com aspectes prioritaris les premisses en les que es recolza el Congrés R+S=F 2010 i per les que es proposaran accions clares per a la seva potenciació.

La ministra Beatriz Corredor va senyalar que els representants dels 27 països membres, “proposen i animen al Banc Europeu d’Inversions a que promogui la rehabilitació a través de noves fórmules de financiació” pel que pot representar en termes de creació de feina i d’eficiència energètica. És a dir, que avui la rehabilitació suposa “una prioritat” per a tots els governs de la UE, que “han fet un esforç de financiació” en aquesta matèria.

El comunicat final de la trobada, proposa a la Comissió Europea que l’habitatge contribueixi a l’eficiència energètica i que la rehabilitació del parc edificat sigui una tasca "fonamental" en la mesura per assolir la recuperació econòmica, evitar el canvi climàtic i millorar la cohesió social , aspectes tots ells establerts en l’estratègia 2020. Es tracta d’un treball que demana una ràtio elevada d’ocupació, contribueix a la sostenibilitat del sistema, mitjançant la reducció del consum energètic i l’ús de fonts alternatives d’energia, millora la qualitat de vida dels ciutadans i dinamitza la innovació, ja que requereix el desenvolupament de nous materials constructius i tècniques d’edificació.

La ministra va destacar que "Europa es troba en un moment d’especial transcendència per al futur de la Unió i, per això, cal avançar en la recuperació econòmica i propiciar un canvi de model de creixement basat en la sostenibilitat energètica, mediambiental i social, que tingui com a protagonistes la igualtat, la innovació i el coneixement ". En aquesta direcció, la rehabilitació d’habitatges té un gran potencial.

Constatem com les inquietuds i prioritats dels ministres de vivenda europeus i molt especialment de la ministra Corredor, coincideixen plenament amb els blocs temàtics que es plantegen en el congrés "Rehabilitació i Sostenibilitat. El Futur és possible ", en el qual es tractaran les noves demandes d'habitabilitat, d'eficiència ambiental i d’estabilitat econòmica, Les noves polítiques de rehabilitació; El compromís sostenibilista des de la rehabilitació, per a finalitzar amb el plantejament d’un marc normatiu per als edificis existents, que permeti posar en valor la seva qualitat prestacional.


26/06/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Els edificis sostenibles estalviaria a espanya un 30 per cent d’energia i gasos
 

Construir o adequar els edificis amb criteris d’eficiència i sostenibilitat li estalviaria a Espanya fins a un 30 per cent de la factura energètica i del volum de les emissions contaminants que contribueixen al canvi climàtic global, segons la Fundació “La casa que ahorra”.


22/06/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El govern vol que 2.000 edificis de totes les administracions se sumin al pla d'estalvi energètic en edificis públics
 

El Pla d’activació de la contractació d’empreses de serveis energètics en edificis de l’Administració General de l’Estat (AGE) va ser llançat pel govern fa uns mesos. Mitjançant aquest pla, s’articulen una sèrie de mesures per reduir almenys un 20% el consum d’energia en 330 edificis de l’AGE. Doncs bé, el govern vol ara arribar als mil edificis AGE i proposa que comunitats autònomes i ajuntaments aportin altres 1.000.

Font: www.energias-renovables.com
23/06/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Centre d’urbanisme sostenible: Valdespartera
 

El centre d’urbanisme sostenible (CUS) obrirà les portes el proper 3 de juny. Ho va anunciar ahir Ferran Gimeno, el vicealcalde de Saragossa, després de signar un conveni amb 18 entitats i empreses que patrocinaran alguns serveis i part del material que falta per instal•lar. L’edifici funcionarà com un gran museu on exposar i difondre les bones pràctiques dutes a terme en la creació d’un barri com Valdespartera.

25/05/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L’Ajuntament de Madrid informa sobre les possibilitats d’accedir a un habitatge protegit a SIMA
 

L’Ajuntament de Madrid informa sobre les possibilitats que existeixen per accedir a un habitatge protegit o per a la rehabilitació des del seu estand al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), inaugurat aquest migdia per Pilar Martínez, la delegada d’Urbanisme i Habitage, a Ifema.


21/05/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ferrovial planteja una reforma legal que permeti rehabilitar barris sencers i millorar l’eficiència energètica
 

Ferrovial ha proposat al Govern espanyol una reforma legal que permeti la rehabilitació i la millora energètica de barris sencers. Ho va explicar ahir el director de Calidad y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial, Valentí Alfaya, durant el segon dia de les «Jornadas Técnicas sobre Rehabilitación Urbana», organitzades per la Empresa Municipal de la Vivienda. Sosté que podria generar tres-cents mil llocs de treball a l’any, una activitat econòmica de catorze mil milions i l’estalvi de tretze milions de tones de gasos d’efecte hivernacle al trimestre.

20/05/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S’ensorren dos edificis del centre de Mataró sense causar víctimes
 

Dos edificis del centre de Mataró, un d’ells en rehabilitació, s’han ensorrat avui sense causar víctimes.

17/05/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Els constructors catalans demanen el 4 % d’IVA per a la rehabilitació

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques van demanar que es substituís l’actual IVA reduït (del 7 %) per l’IVA superreduït (del 4 %) per a les obres de rehabilitació, renovació i reforma d’habitatges.
Argumenta que, d’aquesta manera, el consumidor “es veurà incentivat a complir amb les obligacions tributàries”, i la recaptació “no només no disminuirà, sinó que es veurà incrementada”. “Amb l’IVA actual del 7 % l’incentiu és menor”, va afegir.

24/04/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Es mantenen o es creen 3.000 llocs de treball relacionats amb la rehabilitació d’habitatges, segons la Junta d’Extremadura

Les ajudes per a la rehabilitació d’immobles a Extremadura durant l’any passat van permetre la creació o el manteniment de més de 3.000 llocs de treball, va comunicar Juan Francisco Moreno, director general d’Habitatge i Arquitectura.

09/03/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         Jornades tècniques sobre rehabilitació urbana a Toledo

Aurelio San Emeterio, regidor d’Habitatge i vicepresident de la Empresa Municipal de la Vivienda, va presentar ahir les «Jornadas Técnicas sobre Rehabilitación Urbana», en col•laboració amb la Reial Fundació de Toledo. Es desenvoluparan fins al dijous 20 a la seu de la Real Fundación en Roca Tarpeya, i van dirigides a tècnics, empreses del sector i ciutadans. L’entrada serà lliure fins a completar aforament.


18/05/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les oficines dels districtes tramitaran les ajudes per a la rehabilitació d’edificis

L’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l’Estat han arribat a un acord perquè els tràmits independents de les obres es facin a partir de bases úniques i a les oficines municipals dels 10 districtes de la ciutat.
Amb aquesta iniciativa es pretén que el cobrament d’ajuts sigui més ràpid i es produeixi en la fase final de les obres.

20/04/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Els edificis generaran l’energia que gasten

A partir del 2020 la Unió Europea obligarà els edificis a ser energèticament autosuficients mitjançant una nova directiva que s’aprovarà aquest estiu.
Així, tots els immobles construïts a partir de 2020 hauran d’assolir un consum energètic proper a zero. A més, els immobles existents hauran de complir uns estàndards més elevats d’eficiència energètica. Quan es realitzin reformes d’importància en edificis existents, hauran de complir els requisits mínims d’eficiència energètica.
La nova directiva obligarà a incloure l’indicador que mostra l’eficiència energètica d’un edifici en els anuncis publicitaris de venda o lloguer. S’exigirà també la introducció de comptadors intel•ligents i sistemes de control i gestió amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi d’energia.

20/04/2010

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       Celebración del Día Mundial del Hábitat en Barcelona, 4 de Octubre de 2010

Las Naciones Unidas han designado el primer lunes de cada mes de Octubre como Día Mundial del Hábitat  con la intención de llamar la atención y reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades, así como del derecho básico universal a una vivienda adecuada. Se quiere igualmente recordar al mundo sobre la responsabilidad colectiva sobre el hábitat urbano.

El lema de este año: "Una mejor ciudad para una vida mejor" quiere subrayar la visión colectiva de un mundo urbano que potencie posibilidades, mitigue desigualdades y proporcione hogar a gentes de todas las edades y culturas, ricos y pobres.

 

Por vez primera, la ciudad de Barcelona acoge la celebración del Día Mundial, cuya celebración mundial tendrá lugar en Shanghai en el marco de la Expo 2010. Al mismo tiempo, numerosas ciudades de todo el mundo realizarán actos de reconocimiento a la importancia que tienen las ciudades y su adecuada planificación, para crear oportunidades y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

ONU-HABITAT, el Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, convoca cada año un Premio de Honor del Hábitat a fin de reconocer a aquellas personas u organizaciones que hayan especialmente contribuido a la sostenibilidad ambiental y urbana, a la equidad de género, al desarrollo en favor de los pobres y a la gobernanza participativa. El plazo de presentación de nominaciones termina el 31 de Julio y la información puede ser descargada aquí.

Aprovechando la ocasión, la Oficina de ONU-HABITAT en Barcelona organiza un acto institucional en el marco del Congreso "Rehabilitación y Sostenibilidad: el futuro es posible" al que seguirá un panel monográfico que bajo el título "Responsabilidades y desafíos de los gobiernos locales en la sostenibilidad de la planificación urbana" reunirá a decisores públicos internacionales para definir el reto que supone la expansión urbana frente a la consolidación de la ciudad existente para municipios y gobiernos regionales. Más información en: unhabitat.barcelona@gmail.com

Font: www.unhabitat.org

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       Beatriz Corredor aposta per la rehabilitació 

La ministra d’Habitatge, Beatriz Corredor, va anunciar, durant la inauguració del Congrés SB10mad, que el Govern té l’objectiu d’assolir el 35 % de l’activitat del sector en rehabilitació per al 2020 (va xifrar l’actual en el 25 %). Amb aquesta fita el Ministeri, entre altres mesures, ha creat la “Plataforma social per al foment de la rehabilitació d’habitatges”.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       R+S=F a la radio

El passat 28 d’abril Toni Floriach, Xavier Casanovas i Ramon Arjona van participar en un programa de ràdio a l’emissora Gestiona Radio, en el qual es va posar de relleu la gran importància que té la rehabilitació de la ciutat existent, tant per millorar la qualitat de vida de la població com per preservar el valor del parc edificat existent, i molt especialment com a mesura imprescindible per fer front al canvi climàtic i als reptes mediambientals. Entre altres temes, es va parlar força dels objectius que es planteja el Congrés R + S = F, que organitza el Col•legi per al mes d’octubre d’enguany.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

III Congrés Internacional "Recuperació, manteniment i restauració d'edificis"

    - Més informació


Font: www.npac.com.br

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Congrés Internacional Sustainable Building 2010

El passat divendres es va clausurar el Congrés Internacional Sustainable Building 2010, SB10mad que sota el lema “Edificació sostenible. Revitalització i Rehabilitació de Barris” s’ha celebrat a Madrid durant els dies 28, 29 i 30 d’abril.

Font: www.sb10mad.com