Bloque-Menu Principal

Jornades empresa

Per poder donar capiguda a les experiències que les empreses del sector poden oferir en el congrés sobre actualitat, innovació, tècnica i aplicació de nous materials i solucions constructives es disposa d'un espai propi on les empreses fabricants del sector podran exposar els seus productes.

 

BASF

SIKA

THERMOCHIP

SCHNEIDER

SCHÜCO IBERIA S.L

GAS NATURAL

TECHNAL

KNAUF INSULATION

STO IBÉRICA, SLU

JUNKERS BUDERUS

Sessió empresa: Grupo BASF
Dia i hora:
5 d'octubre - 19.30 h

pdf presentació sessió

Visionar presentació

 
 

Solucions Grupo BASF per a una rehabilitació global

BASF presenta el projecte del barri Brunckviertel (Ludwigshafen, Alemanya), un dels projectes pioners a Europa en l’àrea de la remodelació urbanística i la rehabilitació energètica.

S’explicarà el projecte des del punt de vista tant urbanístic com energètic i s’exposaran solucions concretes mitjançant l’aplicació de materials diversos del Grupo BASF.

La ponència comprendrà actuacions tant en l’envolupant com en l’estructura dels edificis:

 • Aïllament tèrmic i acústic en façana i coberta.
 • Reforç estructural mitjançant morters i compostos de fibra de carboni.
 • Rehabilitació de cimentació amb formigó autocompactant.

 

Ponents:
Andreas Moser – Arquitecte BASF Española SL
Elisabeth Casas – Enginyera de Materials BASF Construction Chemicals

Sessió empresa: SIKA, SAU
Dia i hora:
 4 d'octubre - 19.30 h

pdf presentaciósessió

 
Visionar presentació


Impermeabilització de cobertes amb membranes amb capacitat i estalvi d’energia. Laura López, Enginyera de camins, canals i ports. SIKA

Com realitzar impermeabilitzacions de cobertes amb membranes líquides i membranes sintètiques de PVC i TPO, que tinguin a la vegada capacitat reflectant de la radiació solar, per aconseguir d’aquest manera disminuir el consum d’energia de refrigeració. 

  

 

 

 

 

 

 

Sessió empresa: THERMOCHIP, S.L.U
Dia i hora:
4 d'octubre - 19.30 h

pdf presentació sessió

 
 
Solucions
Sostenibles
Eficients
Energèticament a la
Coberta

El CTE, la regulació europea de reducció d'emissions i la demanda social d'edificacions sostenibles i eficients energèticament generen la necessitat de comptar amb materials que aportin solucions i redueixin la demanda energètica dels edificis.

Enfocat cap a un model de baix consum, l'ús del plafó sandvitx com a solució per a la coberta lleugera proporciona aïllament tèrmic, disseny, rapidesa i garantia, i així maximitza l'estalvi d'energia en qualsevol tipus d'edificació.

La reducció d'emissions de CO2 és una de les prioritats del plafó sandvitx Thermochip des del seu procés productiu fins a la seva posterior aplicació en obra, cosa que el fa emergir com a element clau en una nova economia de baixes emissions i en l'opció més eficient energèticament, tant de manera activa com passiva.

Programa:

 1. Introducció
 2. El plafó sandvitx i la coberta lleugera

  • - Composició i acabats
  • - Thermochip i la coberta lleugera a Espanya
 3. Conceptes energètics
 4. Programa SSEEC
 5. CTE en la coberta
  • Thermochip i el DB HS
  • - Thermochip i el DB SI
  • - Thermochip i el DB HR
 6. Conclusions


Ponent:
Luis Fernández. Product Manager.

Sessió empresa: SCHNEIDER
Dia i hora:
 5 d'octubre - 19.30 h

pdf presentació sessió

 

Visionar presentació


Optimitzar l'eficiència energètica en rehabilitació d'edificis mitjançant domòtica i inmòtica.

En general, les instal•lacions no estan més automatizades per la necessitat de reduir costos en el material instal•lat, sense tenir en compte que al final els costos d’operació per ineficiència o malbaratament d’energia superen aquests estalvis. Un altre motiu és el desconeixement de solucions, els arguments clars per recolzar-ne la venda i la por a la complexitat d’una instal•lació automatitzada. I en el cas del sistema de clima, sovint trobem edificis/habitatges en què el sistema del clima i el sistema del control d’il•luminació no estan integrats.


Aspectes normatius relacionats amb la instal•lació de solucions de control en edificis

 • Pel simple fet d'instal•lar un sistema de control d’il•luminació o climatització en un edifici, es pot aconseguir un estalvi energètic que en millori la classificació. La norma europea EN 15232 estableix els mètodes per calcular aquest estalvi energètic potencial.
 • En les consideracions del CTE s’estableixen els requisits de control dels sistemes d’il•luminació, com ara el control de les lluminàries a les zones de pas o en aquelles zones on es pot aprofitar la il•luminació solar.


Solucions d’estalvi energètic en rehabilitació d’habitatges i edifici

 • Mitjançant l’oferta de solucions de control de clima i il•luminació, tant amb tecnologies cablejades (bus de comunicació o cablejat convencional) com sense fils (radiofreqüència), es poden aconseguir solucions d’estalvi energètic en rehabilitació d’habitatge i edificis.
 • L’automatització amb KNX permet una solució avançada, com la integració del clima i la il•luminació. Mitjançant una instal•lació KNX podrem controlar des d’un sistema de gestió els paràmetres del sistema de clima (temperatures de consigna, modes de funcionament, establir límits a les consignes de temperatura etc.), així com els del control d’il•luminació (temporitzacions, forçar encesos i apagats, consums, hores de funcionament de llums, control de la lluminositat, etc.) i fins i tot integrar-los amb altres sistemes, com el de control d’accessos.

Sessió empresa: SCHÜCO IBERIA S.L
Dia i hora:
5 d'octubre - 19.30 h

pdf presentació sessió

 

Visionar presentació

Energy² - estalvi i generació energètica a la rehabilitació

La utilització d’últimes tecnologies en els sistemes de fusteria de SCHÜCO en el sector de la rehabilitació representa un potencial enorme quant a l’estavi energètic. Contribuint de gran manera a l’estavi d’energia global i protecció del clima.

A l’amplia gamma de productes de SCHÜCO com els sistemes de fusteria AWS (batents) i ASS ( corredisses ) podem afegir altres valors com productes de protecció solar SUNCONTROL, de control d’obertura o domòtica TIPTRONIC i fins sistemes complets per a la integració d’energia fotovoltaica. Totes aquestes opcions són claus per a construir o rehabilitar amb èxit edificis sostenibles.

Es per això que el gran compromís de SCHÜCO amb la sostenibilitat es denomina Energy² ja que el nostre, és un objectiu doble. Per un costat amb els nostres sistemes de finestres i façanes estalviem, impedint la pèrdua d’energia i per altra banda la integració de sistemes fotovoltaics i tèrmics permeten, a més, generar energia neta. És a dir, donar solucions eficients que contribueixin a conservar el nostre planeta.

Ponent:
Luis Iglesias Menéndez-Rivas, Arquitecte especialitzat en façanes

És clar que el futur de la rehabilitació passa pel compromís amb els criteris de sostenibilitat especialment en allò referent al consum energètic que un immoble o edifici produeix durant tota la seva vida útil. Les noves legislacions i marcs normatius com el CTE, l Decret d’Ecoeficiència i la pròpia Classificació Energètica dels Edificis van encaminats en certa mesura a aconseguir aquests objectius.

Sessió empresa: GAS NATURAL FENOSA
Dia i hora:
 4 d'octubre - 19.30 h

pdf presentació sessió

 

Visionar presentació

“La Eficiencia Energética en la Rehabilitación. Una necesidad estratégica”

El desarrollo del sector inmobiliario de los próximos años pasa en gran medida por la rehabilitación del actual parque de edificios, que cuenta con más de 25 millones de viviendas en toda España. Esta actuación no solo puede quedarse en una mejora de su habitabilidad y de las características de su envolvente, sino que debe considerar una mejora sustancial de los sistemas térmicos que cubren sus demandas de calor, refrigeración y agua caliente sanitaria, para así obtener la óptima reducción de sus consumos energéticos y en consecuencia de su impacto medioambiental. La presente ponencia expondrá los criterios de diseño precisos para la selección del mejor sistema térmico a adoptar, así como nuevas soluciones tecnológicas de alta eficiencia, como es la microcogeneración, que facilitan la obtención de esa eficiencia buscada.


Ponente:

José Manuel Domínguez
Cerdeira
Ingeniero Industrial
Responsable de Asistencia y Promoción
Técnica NC Gas Natural Fenosa

 

Sessió empresa: TECHNAL
Dia i hora:
4 d'octubre - 19.30 h

pdf presentació sessió

 
Visionar presentació


Solucions minimalistes per a la rehabilitació

Els sistemes de tancaments d’alumini s’han convertit en la solució idònia per a la rehabilitació d’antics tancaments de fusta. A la seva estètica, similar a les finestres de fusta o d’acer, s’han d’afegir les altres prestacions tècniques (aïllament tèrmic i acústic), que donen una resposta excel•lent a les noves normatives (CTE, Decret de coeficiència, marcatge CE...).

TECHNAL, marca compromesa amb l’arquitectura, desenvolupa productes que donen resposta a les especificacions tècniques i estètiques més avantguardistes.

La nostra dilatada experiència treballant braç a braç en projectes emblemàtics d’arquitectura ens dóna una gran seguretat en el moment de llançar productes o solucions a un mercat amb el qual ens sentim molt identificats.

Els tancaments TECHNAL, i concretament les solucions UNICITY i LUMEAL, són exemples que estan marcant tendències. Ofereixen una mínima secció d’alumini vista des de l’exterior, i unes prestacions màximes en transmitància tèrmica i atenuació acústica.

Sessió empresa: KNAUF INSULATION
Dia i hora:
4 d'octubre 2010 - 19.30 h

pdf presentació sessió

 
Visionar presentació

"La importància de l'aïllament en la rehabilitació energètica"

Introducció: Eficiència energètica d'edificis a Espanya
- Beneficis
- Metodologia d'estudi
- Exigències criteris tèrmics
- Quantificació de l'estalvi energètic
- Implementació d'altres mesures eficients
- Millora de la qualificació energètica

Solucions per la rehabilitació energètica de façanes
- Façanes ventilades
- Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior (ETICS)

Solucions per a la rehabilitació energètica de cobertes
- Aïllament exterior de cobertes planes
- Aïllament exterior de cobertes inclinades
- Aïllament interior

Exemple benefici econòmic implementació aïllament en rehabilitació

A càrrec de:
Luis Pozo Lama (responsable del Departament Tècnic)

Sessió empresa: STO IBÉRICA, SLU
Dia i hora:
5 d' octubre - 19.30 h

pdf presentació sessió

 
Visionar presentació


Rehabilitación de fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior y molduras decorativas

Sto quiere presentar, en esta ocasión, sus soluciones de aislamiento para la rehabilitación de fachadas incorporando elementos arquitectónicos decorativos. Más allá de la pura funcionalidad y calidad técnica de sus sistemas de aislamiento, Sto siempre ha puesto la mirada en el diseño estético de edificios, respetando su diseño original, dándole un valor añadido y con propuestas innovadoras.

Resolver la eficiencia energética y el deterioro de las fachadas en edificios catalogados e históricos resulta complicado. Normalmente, si se quiere conservar la originalidad de la fachada, las soluciones que se plantean son costosas y difíciles técnicamente. Se actúa aislando por el interior, lo que ocasiona molestias a los inquilinos, además de una reducción de espacio, y, por otro lado, se rehabilita la fachada exteriormente, impermeabilizándola y restaurando los elementos decorativos, pero dejando un problema muy importante sin resolver: los puentes térmicos. Otra alternativa que nos ofrece el mercado es realizar el aislamiento térmico por el exterior. Si bien, esta solución sí puede resolver los puentes térmicos, no nos ofrece la posibilidad de conservar los elementos decorativos.

Sto, mediante la combinación de técnicas tradicionales de reconstrucción y el uso de materiales innovadores (con materias primas probadas desde hace siglos: silicato), ha obtenido nuevos elementos decorativos con unas características muy especiales. Estas molduras se complementan con nuestros sistemas de aislamiento térmico, sin crear puentes térmicos y mejorando, efectivamente, la eficiencia energética del edificio, consiguiendo a la vez un efecto estético y decorativo que realza y ennoblece la fachada.

 

CONTENIDO

 

 • Puentes térmicos
  • Teoría y práctica
  • Alternativas de solución con aislamiento: interior, intermedio y exterior
 • Sistemas de aislamiento con molduras decorativas
  • Sistema de aislamiento térmico exterior
  • Fachada ventilada
 • Elementos decorativos para fachadas, molduras StoDeco
  • Composición
  • Alternativas de reconstrucción
 • Caso práctico
  • Rehabilitación de una fachada catalogada del año 1880 en el casco viejo de Bilbao


Ponent:
SR. Manuel Martino – Ingeniero de caminos, canales y puertos. STO IBÉRICA SLU
 

Sessió empresa: JUNKERS BUDERUS
Dia i hora: 
5 d'octubre - 19.30 h

pdf presentació sessió

 

Visionar presentació


Implantación de nuevas tecnologías. Soluciones integrales Junkers y Buderu

Importancia de la sostenibilidad de las instalaciones en Edificios.
· Situación actual.
· Planes de desarrollo.

Nuevas Tecnologías para el fomento de la sostenibilidad en
rehabilitación de edificios.
· Condensación.
· Energía solar térmica
· Geotermia.
· Energía Solar Fotovoltaica

Integración de las nuevas tecnologías. Ejemplos de instalación